NITRAZA Łubin - Bakterie - Sklep Rolniczy Agro Technika
Zadzwoń!+48 505 227 032

NITRAZA Łubin

Bakterie NITRAZA Łubin

op.

Dostępność: Brak w magazynie

Produkt tymczasowo niedostępny Kliknij i zadzwoń do nas po więcej informacji: Zadzwoń!

Preparat NITRAZA Łubin zawiera żywe bakterie brodawkowe (Bradyrhizobium lupini) i jest przeznaczony do inokulacji (szczepienia) łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz seradeli. Jedno opakowanie (400ml) preparatu zawiera ilość bakterii wystarczającej do wydajnej inokulacji nasion przeznaczonych na 1ha uprawy. W przypadku zwiększonej o 20% normie wysiewu należy zastosować dwa opakowania.

POBIERZ INSTRUKCJĘ STOSOWANIA

Szczegółowy opis produktu i stosowania znajduje się poniżej.

Opis

POLSKIE BAKTERIE. SZYBKIE DZIAŁANIE. WYSOKI EFEKT NODULACYJNY.

NITRAZA to linia polskich preparatów zawierających wyselekcjonowane szczepy żywych bakterii brodawkowych, przeznaczonych do szczepienia (inokulacji) roślin bobowatych potocznie zwanymi roślinami strączkowymi grubo- lub drobnonasiennymi.

Preparaty NITRAZA zawierają żywe i wysoce aktywne szczepy bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium typowych dla różnych gatunków roślin bobowatych (strączkowych). Bakterie te zostały wyizolowane z roślin bobowatych uprawianych w Polsce i namnożone w warunkach laboratoryjnych w celu uzyskania ich jak najwyższego stężenia.

Wszystkie inokulanty (szczepionki) z lini NITRAZA zawierają nie mniej niż 2·109 jtk/ml (tj. 2 000 000 000 jkt/ml), co oznacza, że w jednym mililitrze preparatu jest nie mniej niż dwa miliardy żywnych bakterii brodawkowych.

SKŁAD

Rodzaj bakterii Ilość
Bradyrhizobium lupini ≥ 2-3·109 jkt/ml

PRODUCENT

Gospodarstwo Badawczo Rozwojowe

dr inż. Robert Cysewski

 • znaczne polepszenie szybkości inokulacji korzeni i efektywności symbiozy bakterii z rośliną, dzięki czemu roślina szybciej i sprawniej wykorzystuje dobroczynny wpływ symbiozy z bakteriami zwiększając tym samym swoje tempo wzrostu i poziom plonowania – większy nawet o 10-25%
 • bakterie brodawkowe mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego (N2) z powietrza i udostępniania go roślinie w formie przyswajalnej (NH4+), co pozwala na całkowite ograniczenie stosowania nawozów azotowych
 • efektywność wiązania N2 wynosi od 200 do nawet 600 kg/N w przeliczeniu na hektar w ciągu jednego roku, zwiększając tym samym ilość azotu w glebie dostępnego dla roślin następczych
 • symbioza z bakteriami brodawkowymi podnosi odporność roślin na stres powodowany przez niekorzystne warunki środowiskowe, rośliny mają większy wigor i lepiej radzą sobie z patogenami
 • bakterie poprawiają życie biologiczne w glebie i są całkowicie bezpieczne dla środowiska, dzięki czemu polecane są w uprawach ekologicznych

Dawkowanie preparatu:

Jedno opakowanie (400 ml) preparatu NITRAZA zawiera ilość żywych bakterii wystarczającą do wydajnej inokulacji nasion przeznaczonych na 1 hektar uprawy. Przy wielkości obsiewu większej o ponad 20% należy zastosować dwa opakowania.

Preparat NITRAZA może być aplikowany na 4 sposoby:

1

 Zaprawianie (inokulacja) nasion

Przygotować porcję czystej, niechlorowanej wody o temperaturze pokojowej (odpowiednia jest woda deszczowa, studzienna lub woda wodociągowa odstana przez minimum 24 h) w ilości niezbędnej do zaprawienia danej porcji nasion. Nie zalecane jest rozcieńczania preparatu w ilości większej niż 1 litr wody na 400 ml preparatu NITRAZA. Ilość wody użytej do rozcieńczenia preparatu powinna być dobrana do ilości wysiewanego materiału siewnego – 400 ml preparatu/porcję nasion potrzebną do obsiewu 1 ha. Przed dodaniem preparatu NITRAZA zawartość opakowania należy dobrze wymieszać celem ujednolicenia zawartości.

Przygotowaną zawiesinę bakteryjną nanieść równomiernie na porcję nasion np. rozprowadzić mechanicznie w zaprawiarce. Materiału siewnego nie należy intensywnie namaczać w przygotowanym roztworze, aby nie doprowadzić do nadmiernego wchłaniania wody i przedwczesnego rozpoczęcia kiełkowania nasion.

Zaprawione nasiona należy podsuszyć na powietrzu chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia nasion. Może to doprowadzić do zmniejszenia efektywności preparatu NITRAZA.

Zaprawionych nasion nie powinno się przechowywać. Wysiew powinien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie od momentu zakończenia inokulacji, nie później jednak niż 12h od zakończeniu zaprawiania.

2 (REKOMENDOWANY)

Natrysk w siewniku

 NITRAZA może być stosowana do natryskiwania nasion w siewniku za pomocą ręcznego opryskiwacza podczas zasypu. Ilość zastosowanego środka należy dobrać pamiętając o zasadzie 400 ml NITRAZY na 1 ha, oraz nie rozcieńczać roztworu bardziej niż 1 litr wody na 400 ml preparatu

3

 Oprysk przedsiewny

Preparat NITRAZA można stosować doglebowo w formie oprysku grubokroplistego z użyciem opryskiwaczy lub siewników przystosowanych do jednoczesnego aplikowania preparatu w redlinę przy wysiewie. Preparat należy rozcieńczyć w niechlorowanej wodzie w ilości dopasowanej do wydajności opryskiwacza/siewnika oraz areału zasiewu (400 – 600 l/ha). Nie stosować preparatu w okresie suszy (na przesuszoną ziemię). Najlepiej stosować po deszczu lub bezpośrednio przed spodziewanymi opadami. Nasiona należy wysiać nie później niż 24 h po oprysku.

4

 Oprysk powschodowy

Preparat NITRAZA można stosować powschodowo na rośliny o wysokości 5-8 cm w formie oprysku średniokroplistego z użyciem opryskiwaczy polowych. Preparat należy rozcieńczyć w niechlorowanej wodzie w ilości dopasowanej do wydajności opryskiwacza oraz areału zasiewu (400 – 600 l/ha). Nie stosować preparatu w okresie suszy (na przesuszoną ziemię). Najlepiej stosować bezpośrednio przed spodziewanymi opadami deszczu, aby preparat został wpłukany w głąb gleby do strefy korzeniowej.

 !

Uwagi do stosowania preparatu NITRAZA

Należy mieć na uwadze, że preparat NITRAZA zawiera bardzo liczne żywe bakterie, których żywotność może ulec zmniejszeniu podczas niewłaściwego przechowywania, zaprawiania nasion oraz ich wysiewu. Skutkować to może zmniejszeniem wydajności inokulacji systemu korzeniowego rośliny przez bakterie brodawkowe zawarte w preparacie.

Dodatkowe czynniki mogące negatywnie wpływać na skuteczność inokulacji systemu korzeniowego rośliny przez bakterie z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium  zawarte w preparatach z serii NITRAZA to:

! Wysiew nasion w glebie o odczynie pH poniżej 5.0 (gleby kwaśne).

! Wysiew nasion w glebie o wysokiej zawartości piasku (powyżej 80%).

! Wysiew zaszczepionych nasion do zbyt przesuszonej gleby.

! Wysiew nasion w glebie o temperaturze powyżej 30°C.

! Stosowanie do inokulacji nasion zaprawionych chemicznymi środkami ochrony   roślin.

! Większość środków stosowanych do ochrony nasion przed chorobami grzybowymi (fungicydów) jest wysoce toksyczna wobec bakterii brodawkowych i może prowadzić do obniżenia ich zdolności do tworzenia symbiozy z systemem korzeniowym rośliny.

 Jeśli to możliwe, należy stosować do inokulacji wyłącznie nasiona niezaprawione.

 • Przechowywać w temperaturze 4-8°C oraz chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
 • NITRAZY nie wolno zamrażać i wystawiać na działanie ujemnych temperatur.
 • Nie stosować szczepionki, której termin przydatności minął lub która nie była przechowywana prawidłowo.
 • Nie otwierać opakowania do momentu planowanego użycia.
 • Przechowywać szczepionkę i zaszczepione nasiona w chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego i wysiać je jak najszybciej.
 • Zaprawione nasiona należy wysiać w ciągu 12 godzin od momentu zaprawienia
 • Nie mieszać produktu z nawozami i środkami ochrony roślin.
 • Stosować NITRAZĘ tylko wobec gatunków roślin wymienionych na etykiecie.
 • NITRAZA nie jest toksyczna i nie stanowi zagrożenia przy kontakcie.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Produkt zawiera żywe mikroorganizmy i wymaga specjalnych procedur postępowania z nim i jego stosowania. Ścisłe przestrzeganie instrukcji pozwoli zapewnić maksymalną aktywność.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użycia lub obchodzenia się z produktem.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Nikt nie jest upoważniony do zmieniania lub uzupełniania, ustnie lub na piśmie, informacji zawartych na etykiecie.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia ani straty, także uszkodzenie upraw czy brak skuteczności, spowodowane czynnikami leżącymi poza ich kontrolą, jak nieprzestrzeganie instrukcji przez użytkownika.

You've just added this product to the cart: